Zapraszamy wszystkich, którzy chcą brać aktywny udział w życiu Mazowsza i mieć realny wpływ na decyzje podejmowane w sprawach ważnych dla młodzieży. Kandydat na radnego musi mieszkać w województwie mazowieckim i być uczniem szkoły z terenu województwa mazowieckiego. Ważne, aby w ostatnim dniu rekrutacji miał ukończone 13 lat i nie ukończył 17 roku życia.

Harmonogram rekrutacji wygląda tak:
od 1 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. – zgłaszanie kandydatur na radnych MSWM
od 1 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. – ocena zgłoszeń aplikacyjnych
od 12 września 2022 r. do 30 września 2022 r. – głosowanie on-line w wyborach do MSWM
do 14 października 2022 r.  – ogłoszenie wyników głosowania

Więcej na www.mswm.mazovia.pl

mswm-plakat