PRINCE 2

Od 1 czerwca 2024 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera rozpocznie realizację projektu o akronimie "PRINCE 2" w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 01.06.2024 – 31.05.2027
Budżet projektu: 2 056 792 €

Konsorcjum:

1. Liguria Region (IT)
2. Chamber of Commerce of Genoa (IT)
3. Sant’Anna School of Advanced Studies (IT)
4. South Transdanubian Regional Innovation Agency (HU)
5. Styrain Business Promotion Agency (AT)
6. Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (SI)
7. DUBROVNIK DEVELOPMENT AGENCY DURA LTD (HR)
8. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (PL)
9. Climate Alliance of European Cities with Indigenous Rainforest Peoples (DE)
10. ERI Hungary – European Research Institute Non-profit Ltd Co (HU)

 

Opis projektu:

Ogólnym celem projektu PRINCE 2 jest "Promowanie cyrkularnych/zielonych zamówień publicznych w Europie Środkowej jako środka do poprawy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i potencjału sektora publicznego", przyczynia się do realizacji celu szczegółowego priorytetu "Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie Środkowej". Zamówienia publiczne są siłą napędową gospodarki o obiegu zamkniętym dla firm (dostosowując ich procesy w obiegu zamkniętym) i sektora publicznego (dostosowując ich procesy w obiegu zamkniętym)  (poprawa stosowania GPP i integracja obiegu zamkniętego w przetargach).

Głównym wyzwaniem podjętym przez projekt PRINCE 2 jest stworzenie bardziej efektywnego pod względem zasobów i konkurencyjnego obszaru Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych potrzeb.

Zespół projektowy:

Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności
Michał Klepka, m.klepka@armsa.pl
Ilona Bąk, i.bak@armsa.pl
Paweł Śliwa p.sliwa@armsa.pl