OD4GROWTH_Logo

Projekt OD4GROWHT - Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation  (PL: Zwiększenie dostępności i przetwarzania otwartych danych w celu wspierania lokalnego rozwoju i transformacji miast) – ma na celu wzmocnienie dostępności i użyteczności otwartych danych (Open Data) w celu wspierania rozwoju lokalnego, w szczególności MŚP zajmujących się gospodarką danych oraz poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez lokalne podmioty publiczne w różnych dziedzinach.

Główny temat projektu, czyli dostępność i przetwarzanie Open Data (OD), będzie rozpatrywany z trzech różnych punktów widzenia:

  1. wspieranie ilościowej i jakościowej dostępności OD, głównie przez instytucje publiczne;
  2. wspieranie działań przetwarzania OD w celu podniesienia standardów jakości usług publicznych skierowanych do obywateli w różnych dziedzinach;
  3. wsparcie procesu OD w celu pobudzenia biznesu i przedsiębiorczości dzięki nowym produktom i usługom.

Udział w projekcie pozwoli na dostęp do przykładów i dobrych praktyk z zagranicy, udział w merytorycznej dyskusji na temat Open Data oraz wykorzystanie potencjału partnerstwa międzynarodowego do przygotowania wskazówek dla Województwa Mazowieckiego w tym względzie. Instrumentem polityki regionalnej, który będzie wspierany w projekcie jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Budżet projektu

1 827 628,00 euro

Wartość dofinansowania z ERDF

1 462 102,40 euro

Okres realizacji

Marzec 2023 – Maj 2027

Partnerzy

Veneto Region (Włochy)

Pannon Business Network Association (Węgry)

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (Polska)

Municipality of Szombathely City with county rights (Węgry)

Andalusian Federation of Municipalities and Provinces (FAMP) (Hiszpania)

GRAND E-NOV (Francja)

Liepāja city municipal administration (Łotwa)

Administration of Silute District Municipality (Litwa)

Regional Development Fund of Eastern Macedonia-Thrace (Grecja)

Partnerzy stowarzyszeni

Region Grand Est (Francja)

East Macedonia and Thrace Region (Grecja)

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Polska)

 

Więcej informacji: www.interregeurope.eu/od4growth

 

Zespół projektowy:

Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności
Michał Klepka, m.klepka@armsa.pl
Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, a.krochmal@armsa.pl
Ilona Bąk, i.bak@armsa.pl
Krzysztof Trojanowski, k.trojanowski@armsa.pl