Już 9 maja br. Województwo Mazowieckie wraz z SWPS organizują konferencję pt. „Jak zaprojektować́ rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”.

Konferencja będzie podsumowaniem dotychczasowych działań, jak i zostaną przedstawione prognozowany po 2020 r. trendów rozwoju innowacyjności w podziale na zidentyfikowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Będzie to również okazja do spotkań́ networkingowych integrujących środowiska innowacyjne.

Wydarzenie jest nieodpłatne, obowiązkowa rejestracja.

Termin: 9 maja 2018 r., godz. 9:30

Miejsce: siedzib SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie, (sala S306, III piętro).

Więcej informacji, szczegółowy program konferencji i formularz rejestracyjny dostępne na stronie www.rozwojmazowsza.pl

logo mazowsza swps

 

 

 

 

 

LOGO_UNIJNE