Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza przy wsparciu lokalnego partnera, Portugalskiej Izby Przemysłowo Handlowej zaprasza polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w misji biznesowej Lizbona-Portugalia.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie polskim uczestnikom indywidualnych spotkań B2B z potencjalnymi portugalskimi partnerami biznesowymi, w ich siedzibach, zgodnymi z zadanym przez polskich uczestników profilem pożądanych spotkań (brief, vide formularz zgłoszeniowy na dole oferty).

Misja organizowana jest wspólnie z Portugalską Izbą Przemysłowo-Handlową (CCIP), prywatnym proaktywnym stowarzyszeniem biznesowym o rozległej sieci kontaktów, wspierającym firmy nieprzerwanie od 1834 r. CCIP wspiera i promuje rozwój swoich członków zarówno w kraju jaki na poziomie międzynarodowym. Jest również instytucją łączącą sektor małych i średnich przedsiębiorstw z dużymi graczami.

Uczestnicy misji zdobędą również wiedzę na temat specyfiki rynku (uwarunkowania prawne i proceduralne), najważniejszych graczy, konkurencji oraz profilu konsumentów.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w misji prosimy o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Panem Wojciechem Baczyńskim, Dyrektorem Generalnym Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej, tel. +48 696 760 925, email: wb@ppcc.pl

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7D0WxKWElrvyPX7arLbvqEDU7PncqFmIeNv7JcT6L3OEv_w/viewform

Więcej informacji dostępnych w załączniku: Business Mission 2023 (pdf)