Na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego 7 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie pilotażowego programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty". W czasie spotkania goście mieli okazję przeprowadzić ciekawe eksperymenty laboratoryjne, w których wzięli udział zarówno goście, jak i absolwenci studiów podyplomowych. Spotkanie zorganizowała Agencja Rozwoju Mazowsza wspólnie z UW. 

Zaproszenie na wydarzenie przyjęli  m.in. Rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak, marszałek województwa Adam Struzik, członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc, przedstawiciele samorządu województwa, miasta st. Warszawy i powiatów województwa mazowieckiego oraz uczestnicy projektu – dyrektorzy szkół i nauczyciele z województwa mazowieckiego.

Program obejmował kształcenie 120 osób na dwóch podyplomowych kierunkach. Uczestnikami studiów „Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową” było 60 dyrektorów (lub zastępców dyrektorów) a „Szkoła wobec nowych wyzwań – perspektywa nauczyciela”  60 nauczycieli i pedagogów.
Uroczystość zakończyło rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

mazowsze dla oswiaty 2022

mdo 2022