Mazowszanie

Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” (skrót MSSI „M@zowszanie”).

W ramach realizacji projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie", utworzono portal świadczący e-usługi oraz Sieć Centrów Kompetencji.

W ramach powstałej struktury funkcjonują:
• 174 Lokalne Centra Kompetencji (LCK) wyposażone w pięć stanowisk komputerowych dla mieszkańców, stanowisko dla opiekuna centrum wraz niezbędnym oprogramowaniem użytkowym, Ponadto centra wyposażone są w projektory multimedialne, aparaty fotograficzne serwery NAS, kolorową drukarkę laserową oraz meble,
• 5 Regionalnych Centrów Kompetencji pełniących rolę ośrodków szkoleniowych dla opiekunów LCK, wyposażone w serwer SBS, 10 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem dla uczestników szkoleń - komputery dla opiekuna oraz meble,
• Wojewódzkie Centrum Kompetencji pełniące rolę ośrodka nadzorującego wybudowaną w projekcie sieć.
Wyjątkowym osiągnięciem na skalę europejską, jest wyposażenie każdego z Lokalnych Centrów Kompetencji w drukarkę 3d wraz z oprogramowaniem, umożliwiającą projektowanie i wydruk elementów przestrzennych z plastiku.
Punkty LCK utworzone podczas realizacji projektu są dostępne bezpłatnie dla mieszkańców Mazowsza, zapewniając im dostęp do komputerów wraz z oprogramowaniem i Internetu.

Okres realizacji: lata 2012 r. – 2015 r.