Tylko do 31 stycznia 2024 Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przyjmuje zgłoszenia do 34 edycji konkursu „Teraz Polska”.

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz innowacji. Głównymi kryteriami stosowanymi przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń są jakość, nowoczesność oraz satysfakcja klientów. Dzięki temu, szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich  firm, niezależnie od wielkości i skali działania.

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produktach i usługach Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości oraz polskiego pochodzenia. Będą mogli również wykorzystywać znak „Teraz Polska” w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych firmy a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.

Ja wynika z badań  przeprowadzonych we wrześniu 2023 roku przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, znak „Teraz Polska” jest prawidłowo rozpoznawalny przez 87% respondentów, a ponad 70% z nich uważa, że produkty i usługi oznaczone symbolem „Teraz Polska” charakteryzują się wysoką i stabilną jakością, są nowoczesne oraz mają atut krajowego pochodzenia. Równie pozytywne opinie prezentują przedstawiciele firm, dotychczas nagrodzonych Godłem „Teraz Polska”. Według Laureatów znak „Teraz Polska” to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki firmy, a także instrument zwiększający zaufanie do firmy.

Uroczyste  zakończenie Konkursu odbędzie się 3 czerwca 2024 roku. Podczas Gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

  • Przesłać di Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną

(dostępna na stronie https://konkursterazpolska.pl/rejestracja)

  • Następnie do dnia 31 stycznia 2024 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną
  • Wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną)

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.

Wypełnioną ankietę weryfikacyjną należy odesłać do Fundacji do dnia 31 stycznia 2024 roku. Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez firmę opłaty weryfikacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona: dla firm produkcyjnych – od ilości osób zatrudnionych, dla firm usługowych – od przychodu netto firmy w roku 2022.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdują się na stronie:

https://konkursterazpolska.pl

W przypadku dodatkowych pytań związanych z Konkursem „Teraz Polska” prosimy o kontakt z biurem Konkursu „Teraz Polska”, tel. 22 826-01-91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl