GNM2023

Szanowni Państwo,

W związku z głosami i prośbami ze strony regionów, informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu Grunt na Medal 2023 został wydłużony do 14 kwietnia br.
 

Miło nam poinformować, iż wraz z dniem dzisiejszym - 1 marca 2023 roku - rozpoczyna się X jubileuszowa edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2023 organizowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne, co pozwoli na zwiększenie ich szansy na pozyskanie inwestorów.

Nagrodzone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIH, mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego lokalizacji polskim i zagranicznym inwestorom. Tereny będą również promowane przez PAIH S.A. i Zarząd Województwa Mazowieckiego na forum międzynarodowym. Ponadto Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.

Inwestycje zagraniczne to duży krok w kierunku rozwoju gmin, poprawy jakości życia ich mieszkańców oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Udział w kolejnej edycji konkursu to szansa na promocję gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych,  sprzyjającą pozyskiwaniu nowych inwestorów. Udział w konkursie jest także znakomitą okazją dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej JST oraz całego naszego regionu.

Dlatego też niezwykle ważne jest to, aby w konkursie wzięło udział jak najwięcej gmin, powiatów, miast, zachęcamy więc Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów do zgłaszania terenów przygotowanych pod inwestycje produkcyjne.

Prosimy pamiętać, iż zgodnie z regulaminem konkursu, w X edycji „Gruntu na medal” 2023” mogą brać udział jedynie tereny inwestycyjne wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych PAIH przed dniem rozpoczęcia konkursu:

„W konkursie mogą brać udział tereny inwestycyjne wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych na portalu PAIH pod adresem: https://baza.paih.gov.pl/ przed dniem rozpoczęcia konkursu, (…). Potwierdzeniem wprowadzenia terenu inwestycyjnego do GOI jest wygenerowanie indywidualnego dla każdego terenu inwestycyjnego nr ID. W konkursie biorą udział wyłącznie tereny zgłoszone przez uczestników zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie”.

Szczegółowe informacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne w procesie zgłaszania gruntów do konkursu znajdą Państwo w załącznikach.

Zgłoszenia terenów inwestycyjnych przyjmować będzie mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – regionalny certyfikowany partner PAIH - od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 26 marca 2023 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres coie@armsa.pl.

Więcej informacji udziela:
Paweł Śliwa
p.sliwa@armsa.pl
tel. +48 22 566 47 83

Do pobrania:

List Marszałka Województwa - Grunt na Medal 2023

Regulamnin Konkursu

Aneks nr 1 do Regulaminu Konkursu
Załącznik 1- Parametry terenu
Załącznik 2- Klauzula informacyjna
Załącznik 3- Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 4- EN Formatka opisu (wzór)
Załącznik 4- PL Formatka opisu (wzór)
Załącznik 5A- Prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)
Załącznik 5B- Przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)
Załącznik 6- Lista kontaktowa
Załącznik 7- Zasady prezentacji ofert gminy
Załącznik 8- Arkusz oceny terenu