INWAPO- Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich

Głównym celem projektu INWAPO jest uaktywnienie niewykorzystanego potencjału transportu wodnego w Europie Środkowej.

Okres realizacji: 2012 - 2015 r.