Grunt na medal IX edycja

Informujemy, że rozpoczęła się IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal”, który powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. i jest organizowany od 2005 roku wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi oraz Centrami Obsługi Inwestora (certyfikowanymi partnerami PAIH w regionach). Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Celem Konkursu jest wybór najlepszych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w poszczególnych województwach oraz promowanie ich wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Dzięki udziałowi w nim mają Państwo wyjątkową możliwość promocji gminy i pozyskania nowych inwestycji. Najlepsze zgłoszone tereny będą w pierwszej kolejność rekomendowane przez PAIH S.A. inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce.

 

Załączniki:

Aneks nr 1 do regulaminu konkursu Grunt na Medal 2021

Regulamin Konkursu Grunt na Medal 2021

Zał.1_Parametry terenu inwestycyjnego

Zał.2_Klauzula informacyjna

Zał.3_Formularz zgloszeniowy

Zał.3_Formularz zgloszeniowy_do wypełnienia przez JST

Zał.4 EN_Formatka opisu oferty - wzór

Zał.4 PL_Formatka opisu oferty - wzór

Zał.5A_prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)

Zał.5B_przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)

Zał.6_Lista teleadresowa COI

Zał.7_Zasady prezentacji oferty gminy podczas II etapu konkursu

 

 

Znak chroniony PAIH