GreenerSites - Rewitalizacja Stref Poprzemysłowych w Europie Środkowej

 

s

 

 

 

GreenerSites to międzynarodowy projekt finansowany ze środków Programu Interreg CENTRAL EUROPE.


W projekcie bierze udział 11 partnerów z 5 krajów Europy Środkowej. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A jest jednym z partnerów projektów a także liderem części poświęconej realizaji i ewaluacji działań pilotażowych. Takie działanie na Mazowszu będzie prowadzone na terenie Miasta Radom, które jest partnerem stowarzyszonym ARM S.A.


Celem Projektu GreenerSites jest poprawa zarządzania środowiskowego oraz podniesienia świadomości dotyczącej możliwości inwestycyjnego wykorzystania terenów poprzemysłowych tzw. brownfieldów w projektowanych procesach rewitalizacyjnych obszarów miejskich na terenie Europy Środkowej. W tym celu niezbędne będzie określenie strategii i narzędzi, które są oparte na trwałym, zintegrowanym podejściu do zarządzania na terenie funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA) w taki sposób aby stały się one czystsze, zdrowsze i bardziej przyjazne dla mieszkańców.


Europejska Agencja Środowiska (EEA) ocenia, że "dane dotyczące rewitalizacji terenów poprzemysłowych są niejednolite i trudno porównywalne, co świadczy o braku wspólnej definicji problemu w całej Europie". Analizy przeprowadzone przez sieci terytorialne (np. Cabernet) pokazują, że kwestia rozwoju terenów zdegradowanych jest jednym z istotnych tematów w polityce miast centralnej części Europy. Partnerzy projektu wzajemnie przyczyniają się do zwiększenia wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania środowiskiem terenów poprzemysłowych. Działania w ramach projektu przyczynią się także do wzmocnienie potencjału sektora publicznego w celu zaplanowania i przeprowadzenia regeneracji terenów poprzemysłowych. Pozwolą one również wypracować metody i narzędzia zrównoważonego rozwoju w celu zapewnienia skuteczności planowania środowiskowego. GreenerSites bazuje na wiedzy wyniesionej z podobnych projektów UE oraz istniejących sieciach powiązań.


    Główne rezultaty projektu to:
    • powszechne narzędzia do regeneracji terenów zdegradowanych wynikające ze wstępnych analiz przeprowadzonych w 9 centralnych FUA europejskich;
    • 9 strategicznych planów działań, określonych w dwóch etapach (wspólnej koncepcji i pełnej definicji na szczeblu FUA po fazie pilotażowej);
    • 11 działań pilotażowych, w trakcie trwania których testowane będą zrównoważone i nowatorskie rozwiązania techniczne dla terenów poprzemysłowych w celu poprawy ich efektywności środowiskowej;
    • pełny pakiet szkoleń dla pracowników administracji publicznej i zainteresowanych stron;
    • wspólny podręcznik zarządzania strefami poprzemysłowymi w miastach.

Czas trwania projektu: czerwiec 2016 - maj 2019

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/GreenerSites.html

Zespół projektowy:
Dział Rewitalizacji i Konsultingu
Project Manager – Agnieszka Zdanowicz, a [DOT] zdanowicz [AT] armsa [DOT] pl
Financial Manager – Sławomir Pyciński, s [DOT] pycinski [AT] armsa [DOT] pl
Communication Manager – Ilona Bąk, i [DOT] bak [AT] armsa [DOT] pl

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ReSites.htmlhttp://www.interreg-central.eu/Content.Node/ReSites.html