s

Fair Play

Celem niniejszego projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 120 rodzin z terenu wybranych dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy, tj.: Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka, Woli, Żoliborza, Bielan i Śródmieścia.

W projekcie oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

DLA DOROSŁYCH:
•    pośrednictwo pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia j
•    szkolenia zawodowe oraz kursy dopasowane do indywidualnych potrzeb
•    możliwość uzyskania kwalifikacji i uprawnień
•    indywidualne doradztwo, poradnictwo zawodowe i wsparcie terapeutyczne
•    wsparcie animatorów i coachów społecznych
•    udział w akcjach społecznych
•    catering i zwrot kosztów dojazdu


DLA DZIECI:
•    treningi piłkarskie prowadzone przez trenerów FC Barcelona Escola Varsovia
•    udział w letnim obozie piłkarskim
•    piłkarski sprzęt sportowy
•    rodzinny udział w meczu Reprezentacji Polski w piłce nożnej
•    udział w piłkarskich piknikach sportowych
•    zwrot kosztów dojazdu na zajęcia sportowe

Uczestnikami projektu mogą być m.in.:
•    osoby korzystające ze świadczeń opieki społecznej
•    osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
•    osoby niepracujące (bezrobotne i nieaktywne zawodowo)
•    osoby z rodzin wielodzietnych
•    osoby z rodzin z niepełnosprawnością
•    rodzice samotnie wychowujący dzieci
•    inne


Termin realizacji: 01.09.2017r. - 31.08.2019 r.
Wartość przedsięwzięcia: 4 807 514,05 zł

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.krajowecentrumpracy.pl/fair-play-1-2

Pobierz załączniki

PLAKAT A2 >>

ULOTKA A5 >>