ERICE- Europejskie Regiony na rzecz Doskonałości Klastrów

Okres realizacji: 2014 - 2015 r.