ENERGETYCZNY POTENCJAŁ W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI – TECHNIKI, TECHNOLOGIE

Do udziału zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów komunalnych, zainteresowane rozwijaniem technologii powiązanych z termicznym przekształcaniem odpadów, odnawialnych źródeł energii oraz biogazu składowiskowego.

Zapraszamy także przedstawicieli zakładów ciepłowniczych, w kontekście proponowanych rozwiązań dotyczących potencjalnego zastosowania odpadów w ciepłownictwie.

Konferencja jest efektem kwerendy przeprowadzonej na terenie województwa mazowieckiego, wskazującej na zasadność działań, które zmierzają do całkowitej utylizacji odpadów niepodlegających biodegradacji oraz włączenia mechanizmów kogeneracji paliwa alternatywnego w proces produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

Wydarzenie organizowane będzie w formie webinarium.

Program wydarzenia