Okres realizacji: 01.05.2014-30.06.2015

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji 600 pracowników i przedsiębiorców ze 120 MMSP z terenu województwa Mazowieckiego w zakresie oszczędzania energii w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa: przedsiębiorcy i ich pracownicy z sektora MMSP, działający na terenie Województwa Mazowsza, którzy nie korzystali ze wsparcia w ramach Priorytetu VIII PO KL, przy czym wsparcie było kierowane głównie do firm z sektora handlu i transportu.

Liczba osób objętych wsparciem: 600

Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem: 172

Zakres wsparcia: szkolenia związane z ekologicznym i ekonomicznym aspektem ecodrivingu (ekologiczny, energooszczędny sposób prowadzenia pojazdów samochodowych)