Bridge2 Europe

Bridge2 Europe jest to projekt autorstwa EU Service-Agency (Saksonia-Anhalt), która do współpracy zaprosiła regionalne Instytucje z Mazowsza oraz Węgier- Eszak-Alfold, obecnie po zmianach organizacyjnych Hajdu-Bihar.

Głównymi celami projektu jest pogłębianie współpracy i wymiana doświadczeń, poszukiwanie źródeł finansowania, organizowanie wzajemnych wizyt studyjnych przedstawicieli regionów. Projekt skupia się w obszarach rozwoju obszarów wiejskich, energii odnawialnej, biopaliwa, finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii,  walki z bezrobociem, szkolenie zawodowe oraz rewitalizacja. Wskazać należy, iż powyższy obszar zainteresowania stanowi bazę do dalszej współpracy pomiędzy uczestnikami projektu. Dodatkowo projekt ma umożliwić zainteresowanym podmiotom wymianę doświadczeń z ich odpowiednikami w regionach partnerskich, co w przyszłości ma doprowadzić do wspólnego aplikowania o fundusze w projektach europejskich.

Instytucje, lokalne grupy działania i wiele innych podmiotów w ramach projektu Bridge2Europe ma możliwość zapoznania się ze swoimi odpowiednikami z innych Państw lub też regionów. Wymiana doświadczeń pozwala uczestnikom na powiększenie swojej wiedzy w danej dziedzinie, poprzez rozmowy, a także wizyty studyjne uczestnicy mogą przekonać się z jakimi problemami jego odpowiednik boryka się lub poznać partnera do wspólnego zaangażowania w swojej dziedzinie. Uczestnicy biorący udział spotkaniach mają też możliwość promowania swojego regionu, dzięki czemu istnieje szansa na pozyskanie partnera do współpracy lub pozyskanie finansowania na dany cel. Najważniejszą zaletą projektu Bridge2Europe jest dążenie do współpracy pomiędzy uczestnikami projektu w celu dążenia do uzyskania funduszy w projektach europejskich. Dzięki takiej współpracy mały podmiot będzie mógł się starać wraz ze swoim partnerem/ami o uzyskanie funduszy w danej dziedzinie zainteresowań.

W dniach 19-21 października 2016 r. odbyło się spotkanie studyjne, na której w pierwszej części uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania regionów, a w dalszej części zostały utworzone grupy robocze umożliwiające uczestnikom dyskusje i wymianę poglądów. Powyższa forma spotkania była bardzo owocna dla uczestników, największą zaletą było jednak umożliwienie dyskusji w grupach roboczych, które składały się z kilku przedstawicieli różnych regionów. Dzięki pracy w grupach roboczych uczestnicy nawiązali kontakty i w przyszłości istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo na współpracę pomiędzy uczestnikami. Wskazać należy, iż uczestnicy spotkania chwali formę spotkania i dyskusję w grupach roboczych.

Zapraszamy do współpracy

Link do EU Service-Agency: https://www.eu-serviceagentur.de/Kommunalprofile.218.0.html?&L=1

 

Pobierz załączniki:

FORMULARZ >>