Aktualności

27.09.2022

W ostatnim czasie dostajemy liczne sygnały o tym, że nieznany nam podmiot, podszywający się pod ARM S.A., zachęca do podpisywania jednostronicowych umów dotacyjnych. Prosimy o czujność przy tego typu telefonach i wzmożoną ostrożność.

27.09.2022

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Do udziału w warsztatach zapraszamy przedsiębiorców regionu zainteresowanych aktualnymi rozwiązaniami na polu GOZ

26.09.2022

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zapraszają Państwa na webinar poświęcony tematyce sukcesji i związaną z nią zmianą właścicieli w przedsiębiorstwie. Gościem wydarzenia, a zarazem głównym prelegentem będzie Dr Małgorzata Rejmer z Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o.

22.09.2022

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zakończyła pierwszy etap przygotowań do X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w poszczególnym województwie spośród terenów spełniających standardy inwestycyjne PAIH.

15.09.2022

Leasing zwrotny dla Przedsiębiorców z sektora MŚP (prowadzących pełną księgowość)

14.09.2022

Świadomość firm rodzinnych w obszarze sukcesji, ekspansji krajowej i zagranicznej, jak również budowania wielopokoleniowości przedsiębiorstw jest coraz wyższa i niesie za sobą potrzebę pozyskania wiedzy. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania decyzji co do strategicznych kroków w rozwoju i funkcjonowaniu firm rodzinnych, które są nieocenioną wartością polskiej gospodarki.

13.09.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Re_Open UK, mającego na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w przezwyciężeniu negatywnych skutków Brexitu.

01.09.2022

Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

Szkolenie pomoże firmom, dla których wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie pogarszają marże handlowe; będzie pomocne dla firm, którym przez te wahania trudniej zaplanować budżet kosztów i przychodów.

29.08.2022

Województwo Mazowieckie już po raz dwunasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Jego celem jest nagrodzenie najaktywniejszych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

09.08.2022

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii Discover Brandenburg  oraz Park Naukowy w Potsdamie Potsdam Science Park | We Live Science. (potsdam-sciencepark.de) zapraszają na Forum Międzynarodowe „Innowacyjne Huby dla regionalnego rozwoju pt. doświadczenia, szanse, rozwiązania”, które odbędzie się w dniach 6-7 września 2022 w Potsdamie w Niemczech.