Akademia Unijna III

Okres realizacji: 01.11.2010 – 30.04.2014
 

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy dorosłych osób pracujących zatrudnionych na terenie Województwa Mazowieckiego
Grupa docelowa: dorosłe, pracujące osoby zatrudnione na terenie Województwa Mazowieckiego, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Byli to w szczególności pracownicy samorządów i ich jednostek organizacyjnych.
Liczba osób objętych wsparciem: 2516
Zakres wsparcia: szkolenia realizowane w ramach 8 bloków tematycznych: MicroSoft Office Specialist, Rachunkowość i finanse, Zarządzanie kryzysem w firmie, Radzenie sobie z konfliktem i stresem, Komunikacja interpersonalna, Prezentacje i wystąpienia publiczne, Kurs języka angielskiego, Menedżer Projektów. Wszystkie szkolenia odbywały się na terenie Województwa Mazowieckiego, poza miejscem pracy uczestników projektu (system stacjonarny i wyjazdowy).