Akademia policyjna

Okres realizacji: 01.07.2011-31.01.2013


Cel projektu: przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji z Mazowsza do skuteczniejszego wykonywania obowiązków służbowych.
Grupa docelowa: funkcjonariusze i pracownicy policji pełniący funkcję, pracujący w jednostkach policji działających na terenie województwa mazowieckiego.
Liczba osób objętych wsparciem: 1244
Zakres wsparcia: W ramach projektu zrealizowano w sumie 73 szkolenia z 19 tematów m.in.: przestępczość gospodarcza, narkotykowa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, fundusze unijne, organizacja i zarządzanie, rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych oraz podstawy grafologii, zaawansowane metody pracy operacyjnej, programy operacyjne.