Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Komendą Stołeczną Policji realizuje projekt pn. Profesjonalne Kadry w Policji, skierowany do policjantów i pracowników Policji z regionu Mazowsza.
 

eu

  
 


AKTUALNOŚCI

Rekrutacja na kursy: kurs elektryczny G1, kurs energetyczny G2  Opublikowano dn. 19.06.2018 r.

Zapraszamy do zapisów na:

  • kurs elektryczny G1 (6 godzin zajęć)
  • kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z 2003 r.); oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 141, poz. 1189 z 2005 r.)

 


Zakończenie rekrutacji na kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe) oraz kurs z zakresu lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS  Opublikowano dn. 14.06.2018 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 21.06.2018 roku zakończymy rekrutację na kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe) oraz kurs z zakresu lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS.
Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

 


Rekrutacja na kursy: operator żurawia przeładunkowego HDS, operator wózków widłowych, spawanie metodą MIG oraz spawanie metodą MAG  Opublikowano dn. 22.05.2018 r.

Zapraszamy do zapisów na:

  • kurs operatora żurawia przeładunkowego (34 godziny zajęć)
  • kurs operatora wózków widłowych (40 godzin zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych)
  • kurs spawania metodą MIG (120 godzin zajęć)
  • kurs spawania metodą MAG (120 godzin zajęć)
                                                                                                                       

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

 


Rekrutacja na kursy z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS oraz lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS  Opublikowano dn. 16.05.2018 r.

Zapraszamy do zapisów na:
• kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS (48 godzin lekcyjnych zajęć: 24 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych)(program szkolenia VLOS)
• kurs z zakresu lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS (54 godziny lekcyjne zajęć: 30 godzin zajęć teoretycznych, 24 godziny zajęć praktycznych) (program szkolenia BVLOS)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

 


Rekrutacja na kursy: ratownik wodny i stermotorzysta  Opublikowano dn. 11.05.2018 r.

Zapraszamy do zapisów na:
• kurs ratownika wodnego (63 godziny lekcyjne, w tym co najmniej 20 godzin zajęć teoretycznych i 43 godziny zajęć praktycznych)
• kurs stermotorzysty (57 godzin lekcyjnych, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych i 32 godziny zajęć praktycznych) (Stermotorzysta żeglugi śródlądowej - opis kursu, wymagania, egzamin, czynności zawodowe, wzór wyciągu pływania)

Program kursu ratownika wodnego i egzamin będą realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. 2012 r. poz. 747).

Program kursu stermotorzysty i egzamin będą realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014 r. poz. 1686). 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

 


Rezygnacja z realizacji kursu Polskiego Języka Migowego Opublikowano dn. 19.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych rezygnujemy z organizacji kursu Polskiego Języka Migowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się na kursy, na które obecnie prowadzony jest nabór, tj. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe) oraz kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem.

 


Rekrutacja na kursy: ADR i doskonalenie technik jazdy motocyklem  Opublikowano dn. 21.03.2018 r.

Zapraszamy do zapisów na:
• kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe) (32 godziny zajęć) (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych)
• kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem (8 godzin zajęć)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

 


Zakończenie rekrutacji na kurs prawo jazdy kat. C+E  Opublikowano dn. 4.01.2018 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 10.01.2018 roku zakończymy rekrutację na kurs prawa jazdy kat. C+E.
Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

 


Zakończenie rekrutacji na kursy prawa jazdy kat. C i D  Opublikowano dn. 1.12.2017 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.12.2017 roku zakończyliśmy rekrutację na kursy prawa jazdy kat. C i D.
Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursach zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.
Planowane rozpoczęcie ww. kursów: styczeń/luty 2018 r.

 


REKRUTACJA na kurs polski język migowy PJM  Opublikowano dn. 30.11.2017 r.

Zapraszamy do zapisów na:
• kurs polski język migowy PJM (380h zajęć)

 


REKRUTACJA na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy kat. C, C+E, D     Opublikowano dn. 16.11.2017 r.

Zapraszamy do zapisów na:
• kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (zajęcia teoretyczne 25h, zajęcia praktyczne 41h) (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy)
• kurs prawa jazdy kat. C+E (zajęcia teoretyczne 20h, zajęcia praktyczne 30h)
• kurs prawa jazdy kat. C (zajęcia teoretyczne 20h, zajęcia praktyczne 30h)
• kurs prawa jazdy kat. D (zajęcia teoretyczne 20h, zajęcia praktyczne 40 lub 60h w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy)

Planowany termin rozpoczęcia kursów I/II 2018 r., planowane lokalizacje: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa - w zależności od zebrania się grup.
 


O PROJEKCIE

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji przez 1277 policjantów i pracowników Policji z regionu Mazowsza w zakresie wykonywanych przez nich czynności zawodowych przez udzielenie wsparcia do 31.03.2019 r.

Wsparcie będzie obejmowało następujące kursy:
• Kurs prawa jazdy kategorii C+E
• Kurs prawa jazdy kategorii C
• Kurs prawa jazdy kategorii D
• Kurs na operatora wózków widłowych
• Kurs spawalniczy metodą MIG
• Kurs spawalniczy metodą MAG
• Kurs ADR na przewozy drogowe towarów niebezpiecznych
• Kurs HDS na operatora żurawia przeładunkowego
• Kurs stermotorzysty
• Kurs nadający uprawnienia ratownika wodnego
• Kursy doskonalące techniki jazdy samochodem i motocyklem
• Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy
• Kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS
• Kurs z zakresu lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS    
• Kurs elektryczny G1
• Kurs energetyczny G2

Uczestnicy projektu będą potwierdzać nabyte kwalifikacje poprzez zdanie egzaminu zewnętrznego (z wyjątkiem kursów doskonalących technikę jazdy samochodem i motocyklem).

Całkowita wartość projektu: 3 228 602,00 zł, z czego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich stanowi 2 582 881,60 zł.

 


PROFIL KANDYDATA

Do projektu może przystąpić osoba spełniająca (łącznie) na dzień rekrutacji następujące kryteria formalne:
a) osoba wykonująca pracę:
w ramach stosunku służbowego (pełniące służbę) na terenie województwa mazowieckiego, będąca funkcjonariuszem jednostki Policji działającej na terenie województwa mazowieckiego
lub
w ramach stosunku cywilnego (umowa o pracę) na terenie województwa mazowieckiego, będąca pracownikiem jednostki Policji działającej  na terenie województwa mazowieckiego,
b) w wieku powyżej 18 lat;
c) zgłaszająca z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia lub uzupełnienia kwalifikacji;
d) spełniając wymogi zdrowotne i prawne związane z udziałem w danym kursie;
e) zgłaszający chęć uczestnictwa w projekcie poza miejscem pracy / pełnienia służby i poza godzinami pracy (wykonywania obowiązków służbowych).
 


WARUNKI UDZIAŁU W KURSIE

• Kurs prawa jazdy kategorii C+E – posiadanie prawa jazdy kat. C, ukończone 21 lat lub 18 lat dla osób z kwalifikacją wstępną;
• Kurs prawa jazdy kategorii C - posiadanie prawa jazdy kat. B i funkcjonariusze Policji - ukończone 19 lat, pracownicy Policji - ukończone 21 lat;
• Kurs prawa jazdy kategorii D - posiadanie prawa jazdy kat. B i funkcjonariusze Policji - ukończone 21 lat, pracownicy Policji - ukończone 24 lata lub 21 lat dla osób z kwalifikacją wstępną;
• Kurs doskonalący technikę jazdy samochodem – posiadanie prawa jazdy kat. B;
• Kurs doskonalący technikę jazdy motocyklem - posiadanie prawa jazdy kat. A, jazda na własnym motocyklu;
• Kurs spawalniczy metodą MIG – posiadanie wykształcenia minimum podstawowego;
• Kurs spawalniczy metodą MAG – posiadanie wykształcenia minimum podstawowego;
• Kurs ADR na przewozy drogowe towarów niebezpiecznych - ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B lub C;
• Kurs na operatora wózków widłowych – brak dodatkowych kryteriów;
• Kurs HDS na operatora żurawia przeładunkowego – posiadanie wykształcenia minimum podstawowego;
• Kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS - brak dodatkowych kryteriów;
• Kurs z zakresu lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS - brak dodatkowych kryteriów;
• Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy - brak dodatkowych kryteriów;
• Kurs elektryczny G1 - brak dodatkowych kryteriów;
• Kurs energetyczny G2 - brak dodatkowych kryteriów;
• Kurs nadający uprawnienia ratownika wodnego – posiadanie umiejętności pływackich (ewentualna weryfikacja przez firmę prowadzącą kurs);
• Kurs stermotorzysty - przedstawienie wyciągu z pływania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 20.11.2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej.

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM kursie w ramach projektu. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Koszty organizacji kursów, egzaminów, badań lekarskich pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 


ZAKRESY TEMATYCZNE, WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Komplet dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu, regulamin projektu) wypełnionych i podpisanych można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do specjalistów ds. rekrutacji (dane teleadresowe poniżej)

Zgłoszenia dokonane drogą telefoniczną lub mailową są ważne, pod warunkiem dostarczenia oryginałów: formularza zgłoszeniowego, regulaminu projektu oraz oświadczenia uczestnika projektu w ciągu 5 dni roboczych oraz 15 dni przed rozpoczęciem kursu pod rygorem usunięcia z listy kandydatów na kurs.

 


DANE TELEADRESOWE

1. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, Krzysztof Krusiewicz, pok. 11, tel. 22 566 47 90, e-mail: pkp@armsa.pl, w godz. 8:30-15:30

2. Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, Katarzyna Machnio, pok. 816, tel. 48 345 26 18,  e-mail: katarzyna.machnio@ra.policja.gov.pl, w godz. 7:30-15:30

 


PLIKI DO POBRANIA

Regulamin projektu >>
Oświadczenie uczestnika projektu >>
Formularz zgłoszeniowy >>