Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

COIE jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych, zainteresowanych inwestowaniem na Mazowszu oraz dla przedsiębiorców mazowieckich, podejmujących i realizujących działalność eksportową. Podczas realizacji swych działań  Centrum ściśle współpracuje między innymi z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Ministerstwami, Ambasadami i Konsulatami Rzeczpospolitej Polski na całym świecie, Zagranicznymi Biurami Handlowymi (ZBH), Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)  oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Zgłaszając się do COIE zagraniczny przedsiębiorca otrzyma informacje na temat polskich uwarunkowań prawnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, jak również informacje ściśle praktyczne, takie jak doradztwo w wyborze  terenu inwestycyjnego z bazy terenów, którą prowadzi COIE, lub kontakt z zainteresowanym współpracą przedsiębiorcą polskim. Przedsiębiorca z Mazowsza może liczyć natomiast na usługi informacyjne w zakresie prowadzenia działalności eksportowej oraz na pomoc w nawiązaniu kontaktu z partnerem zagranicznym. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a działania są za każdym razem podejmowane w sposób dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy.

COIE zajmuje się także realizacją działań  z zakresu promocji gospodarczej województwa mazowieckiego podczas wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Oferty Inwestycyjne

COIE  prowadzi internetową bazę  terenów inwestycyjnych Województwa Mazowieckiego http://coie.armsa.pl/Baza,Terenow,Inwestycyjnych,16.html . Zawiera ona zarówno oferty nieruchomości niezabudowanych (GREENFIELDS), jak i zabudowanych (BROWNFIELDS). Każda oferta posiada informacje dotyczące wymagań zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, istniejącej infrastruktury oraz wiele innych cennych danych.
Właścicieli terenów inwestycyjnych zapraszamy do kontaktu z nami w celu umieszczenia swojej oferty w naszej bazie. Zamieszczenie oferty jest całkowicie bezpłatne.

Polub nas!

Zapraszamy do polubienia naszego profilu https://pl-pl.facebook.com/COIE.ARMSA , gdzie  informujemy o aktualnych wydarzeniach w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz ciekawostkach gospodarczych i kulturalnych na Mazowszu i w Polsce.

coiie

coie projekt

Stopka EU