Menu

Kreujemy Rozwój Mazowsza

Realizujemy szeroką gamę projektów.

Więcej

Ważne informacje o naborach

  • MAK- Mazowiecka Akademia Kompetencji
    Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych przez 740 osoby dorosłe do 31 marca 2018 r. Wartość projektu: 3 236 896,49 zł, z czego 2 589 517,19 zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Projekt skierowany jest do 880 osób w wieku powyżej 25 r.ż., które…
    Napisano środa, 11 styczeń 2017 11:06 w Projekty Skomentuj jako pierwszy!


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. kreuje i wspiera rozwój społeczno - ekonomiczny Mazowsza.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest organizacją skupiającą i koordynującą inicjatywy, projekty oraz konkursy służące wzrostowi aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców Mazowsza. Agencja działa na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania w celu wypracowania niezbędnych narzędzi i instrumentów do realizacji zamierzonych celów. Istotą działań Spółki jest osiągnięcie pozycji lidera wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego w województwie mazowieckim.

Realizacja Strategii e-Rozwoju Mazowsza, rozwój kapitału ludzkiego, promocja gospodarcza regionu, obsługa inwestora i eksportera, oraz projekty i zadania rewitalizacji oraz konsultingu to podstawowe zadania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest podmiotem prawa handlowego i posiada status spółki kapitałowej. Kapitał akcyjny spółki (20.000.000 złotych) podzielony jest na akcje (20.000 niepodzielnych akcji imiennych serii A, od nr 1 do nr 20.000, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda). Jedynym akcjonariuszem spółki jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

ARM S.A. nabyła osobowość prawną 26 stycznia 2006 r. (data wpisania do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy).

Bezpośrednim beneficjentem wszystkich działań Spółki są mieszkańcy regionu, którzy korzystać będą z instrumentów i rezultatów zrealizowanych projektów Spółki. Działania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. powinny wpływać pozytywnie na poziom warunków społeczno-ekonomicznych mieszkańców województwa mazowieckiego.

Mazowsze Serce Polski
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa
tel. 022 566 47 60
fax. 022 843 83 31
e-mail: biuro [AT] armsa [DOT] pl
NIP: 521-337-46-90
KRS: 0000249823
REGON: 140391839
×
×

Log in